Danh sách

Peditral

0
Peditral - SĐK VN-12027-11 - Thuốc khác. Peditral Bột pha uống - Natri clorid, Tri-natri citrat dihydrat, kali clorid, dextrose khan

Diulactone 100mg Tablets

0
Diulactone 100mg Tablets - SĐK VN-13380-11 - Thuốc khác. Diulactone 100mg Tablets Viên nén - Spironolactone

Diulactone 25mg

0
Diulactone 25mg - SĐK VN-14358-11 - Thuốc lợi tiểu. Diulactone 25mg Viên nén - Spironolactone

Diulactone 25mg

0
Diulactone 25mg - SĐK VN-14358-11 - Thuốc lợi tiểu. Diulactone 25mg Viên nén - Spironolactone

Spiromide 40

0
Spiromide 40 - SĐK VN-16905-13 - Thuốc lợi tiểu. Spiromide 40 Viên nén - Spironolactone 50mg; Furosemide 40mg

Spiromide tablets

0
Spiromide tablets - SĐK VN-10570-10 - Thuốc tim mạch. Spiromide tablets Viên nén bao phim - Spironolactone, Furosemide

Athenil 10mg

0
Athenil 10mg - SĐK VN-13378-11 - Thuốc tim mạch. Athenil 10mg Viên nén bao phim - Simvastatin

Athenil 20mg

0
Athenil 20mg - SĐK VN-13379-11 - Thuốc tim mạch. Athenil 20mg Viên nén bao phim - Simvastatin

Co-Olesta 20mg

0
Co-Olesta 20mg - SĐK VN-19344-15 - Thuốc tim mạch. Co-Olesta 20mg Viên nén bao phim - Olmesartan medoxomil 20mg; Hydrochlorothiazide 12,5mg

Simbex 20/10 mg

0
Simbex 20/10 mg - SĐK VN-19345-15 - Thuốc tác dụng đối với máu. Simbex 20/10 mg Viên nén bao phim - Simvastatin 20mg; Ezetimibe 10mg