Danh sách

Ceftiozime

0
Ceftiozime - SĐK VN-1032-06 - Khoáng chất và Vitamin. Ceftiozime Bột pha tiêm-1g - Ceftazidime

Cefriotal inj

0
Cefriotal inj - SĐK Vn-2028-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cefriotal inj Bột pha tiêm-750mg Cefuroxim - Cefuroxime sodium

Lepatis inj

0
Lepatis inj - SĐK VN-10509-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Lepatis inj Dịch truyền - L-ornithin L-aspartat

Ceftiozime

0
Ceftiozime - SĐK VN-1032-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ceftiozime Bột pha tiêm-1g - Ceftazidime

Cefriotal inj

0
Cefriotal inj - SĐK Vn-2028-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefriotal inj Bột pha tiêm-750mg Cefuroxim - Cefuroxime sodium