Danh sách

Ciprofloxacin Eye/Ear Drops

0
Ciprofloxacin Eye/Ear Drops - SĐK VN-4873-07 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Ciprofloxacin Eye/Ear Drops Dung dịch nhỏ mắt tai - Ciprofloxacin hydrochloride

Isobid

0
Isobid - SĐK VN-4366-07 - Thuốc tim mạch. Isobid Dung dịch tiêm-0,1% - isosorbide dinitrate

Sorbiket

0
Sorbiket - SĐK VN-10066-10 - Thuốc tim mạch. Sorbiket Dung dịch tiêm - Isosorbide Dinitrate

Sorbiket

0
Sorbiket - SĐK VN-10067-10 - Thuốc tim mạch. Sorbiket Dung dịch tiêm - Isosorbide Dinitrate

Nitrosol

0
Nitrosol - SĐK VN-17189-13 - Thuốc tim mạch. Nitrosol dung dịch pha tiêm - Nitroglycerin 5mg/ml

Vanmycos-CP

0
Vanmycos-CP - SĐK VN-5374-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vanmycos-CP Bột pha tiêm 500mg Vancomycin - Vancomycin Hydrochloride