Danh sách

Suxamethonium Chloride

0
Suxamethonium Chloride - SĐK VN-10089-05 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Suxamethonium Chloride Dung dịch tiêm - Suxamethonium

Citicoline Sodium injection

0
Citicoline Sodium injection - SĐK VN-2200-06 - Thuốc hướng tâm thần. Citicoline Sodium injection Dung dịch tiêm-500mg/2ml - Citicoline sodium