Danh sách

Lacdidexa

0
Lacdidexa - SĐK VN-2201-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Lacdidexa Dung dịch tiêm-4mg/ml - Dexamethasone, Sodium phosphate

Su-drol

0
Su-drol - SĐK VN-10923-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Su-drol Bột pha tiêm - Methylprednisolone sodium succinate

Zocefcla inj. 1g

0
Zocefcla inj. 1g - SĐK VN-2105-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Zocefcla inj. 1g Bột pha tiêm-1g Cefoperazone - Natri Cefoperazone

Benzylpenicillin for Inj IMIU

0
Benzylpenicillin for Inj IMIU - SĐK VN-2104-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Benzylpenicillin for Inj IMIU Bột pha tiêm-BenzylPenicillin 1.000.000 IU - Benzylpenicillin sodium

Ampicillin sodium for Innj 1g

0
Ampicillin sodium for Innj 1g - SĐK VN-2103-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ampicillin sodium for Innj 1g Bột pha tiêm-Ampicillin 1g - Ampicillin sodium

Furefim Inj 0,75g

0
Furefim Inj 0,75g - SĐK VN-2591-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Furefim Inj 0,75g Bột pha tiêm-750mg Ceftriaxone - Natri Ceftriaxone

Claximi inj 1g

0
Claximi inj 1g - SĐK VN-2590-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Claximi inj 1g Bột pha tiêm-1g Ceftriaxone - Natri Ceftriaxone