Danh sách

Vigofeel-100

0
Vigofeel-100 - SĐK VN-15630-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Vigofeel-100 Viên nén bao phim - Sildenafil citrate

Ulemac-40

0
Ulemac-40 - SĐK VN-13867-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Ulemac-40 Viên nang chứa hạt bao tan trong ruột - Esomeprazole magnesium dihydrate

Sharazole-40

0
Sharazole-40 - SĐK VN-13865-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Sharazole-40 Viên nén bao tan trong ruột - Pantoprazole Sodium

Shadipine-10

0
Shadipine-10 - SĐK VN-14359-11 - Thuốc tim mạch. Shadipine-10 Viên nén - Amlodipine besilate

Shadipine-10

0
Shadipine-10 - SĐK VN-14359-11 - Thuốc tim mạch. Shadipine-10 Viên nén - Amlodipine besilate

Shadipine-5

0
Shadipine-5 - SĐK VN-13864-11 - Thuốc tim mạch. Shadipine-5 Viên nén - Amlodipin besilate

Carlipo-10

0
Carlipo-10 - SĐK VN-17782-14 - Thuốc tim mạch. Carlipo-10 Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci) 10mg

Carlipo-20

0
Carlipo-20 - SĐK VN-17783-14 - Thuốc tim mạch. Carlipo-20 Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci) 20mg

Thromiz-500

0
Thromiz-500 - SĐK VN-13866-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Thromiz-500 Viên nén bao phim - Azithromycin dihydrate

Sharolev

0
Sharolev - SĐK VN-16050-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Sharolev Viên nén bao phim - Levofloxacin hemihydrate