Danh sách

Metronidazole Intravenous Infusion 500mg/100ml

0
Metronidazole Intravenous Infusion 500mg/100ml - SĐK VN-13002-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Metronidazole Intravenous Infusion 500mg/100ml Dung dịch tiêm truyền - Metronidazole

Ciprofloxacin Intravenous infusion 200mg/100ml

0
Ciprofloxacin Intravenous infusion 200mg/100ml - SĐK VN-13001-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ciprofloxacin Intravenous infusion 200mg/100ml Dung dịch tiêm truyền - Ciprofloxacin