Danh sách

Meredson inj

0
Meredson inj - SĐK VN-3816-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Meredson inj Hỗn dịch tiêm-40mg - Methylprednisolone Acetate

Ciamlone Injection Suspension

0
Ciamlone Injection Suspension - SĐK VN-3653-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Ciamlone Injection Suspension Hỗn dịch tiêm-80mg - Triamcinolone acetonide

Opaject Inj

0
Opaject Inj - SĐK VN-3817-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Opaject Inj Thuốc bột đông khô pha tiêm-40mg Omeprazole - Natri Omeprazole