Danh sách

Lincople

0
Lincople - SĐK VN-8297-04 - Khoáng chất và Vitamin. Lincople Dung dịch tiêm - Lincomycin

Distocide

0
Distocide - SĐK VN-6404-02 - Khoáng chất và Vitamin. Distocide Viên nén bao phim - Praziquantel

Cleancef

0
Cleancef - SĐK VN-0811-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cleancef Viên nang-250mg - Cefaclor

Cleancef

0
Cleancef - SĐK VN-5628-01 - Khoáng chất và Vitamin. Cleancef Viên nang - Cefaclor

Cleancef

0
Cleancef - SĐK VN-7328-03 - Khoáng chất và Vitamin. Cleancef Si rô - Cefaclor

Hyoptic

0
Hyoptic - SĐK VN-1702-06 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Hyoptic Thuốc nhỏ mắt-1mg/ml - sodium hyaluronate
Thuốc Varogel 10ml - SĐK VN-8298-04

Varogel 10ml

0
Varogel 10ml - SĐK VN-8298-04 - Thuốc đường tiêu hóa. Varogel 10ml Hỗn dịch uống - magnesium hydroxide, Aluminum hydroxide gel, Simethicone

Grangel

0
Grangel - SĐK VN-7633-03 - Thuốc đường tiêu hóa. Grangel Hỗn dịch uống - magnesium hydroxide, Aluminum hydroxide gel dried, Simethicone

Bisberine

0
Bisberine - SĐK VN-0615-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Bisberine Viên nang - Berberine Tanat, Bismuth subnitrat, Acid Ursodeoxycholic, Cao Scopolia

Varoforce

0
Varoforce - SĐK VN-10346-05 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Varoforce Kem - Benzocaine