Danh sách

Glucose Intravenous Infusion 5.0%w/v

0
Glucose Intravenous Infusion 5.0%w/v - SĐK VN-16221-13 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose Intravenous Infusion 5.0%w/v Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Glucose Anhydrous 25g/500ml

Sodium Chloride Intravenous infusion 0,9% w/v

0
Sodium Chloride Intravenous infusion 0,9% w/v - SĐK VN-16222-13 - Thuốc khác. Sodium Chloride Intravenous infusion 0,9% w/v Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Sodium chloride 4,5g/500ml

Compound Sodium Lactate intravenous infusion BP

0
Compound Sodium Lactate intravenous infusion BP - SĐK VN-16704-13 - Thuốc khác. Compound Sodium Lactate intravenous infusion BP Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Sodium lactate 1,6g; Sodium chloride 3g; Potassium chloride 200mg; Calcium chloride 135mg

Aarmol 100ml

0
Aarmol 100ml - SĐK VN-18861-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Aarmol 100ml Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Paracetamol 1g/100ml