Danh sách

Atosiban Pharmidea 6,75mg/0,9ml

0
Atosiban Pharmidea 6,75mg/0,9ml - SĐK VN-21759-19 - Thuốc có tác dụng thúc đẻ cầm máu sau đẻ và chống đẻ non. Atosiban Pharmidea 6,75mg/0,9ml Dung dịch tiêm tĩnh mạch - Atosiban (dưới dạng Atosiban acetat) 6,75mg/0,9ml

Atosiban Pharmidea 37,5mg/5ml

0
Atosiban Pharmidea 37,5mg/5ml - SĐK VN-21218-18 - Thuốc có tác dụng thúc đẻ cầm máu sau đẻ và chống đẻ non. Atosiban Pharmidea 37,5mg/5ml Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch - Atosiban

Bortezomib Pharmidea

0
Bortezomib Pharmidea - SĐK VN2-579-17 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Bortezomib Pharmidea Thuốc bột đông khô pha dung dịch tiêm - Bortezomib (dưới dạng Bortezomib mannitol boronic ester) 3,5mg