Danh sách

Levocure

0
Levocure - SĐK VN-21231-18 - Khoáng chất và Vitamin. Levocure Dung dịch truyền tĩnh mạch - Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin HCl) 500mg/100ml

Newinfusia 40

0
Newinfusia 40 - SĐK VN-2824-07 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Newinfusia 40 Dung dịch tiêm truyền - Dextran 40, Natri Chloride

Sodium Chloride Injection

0
Sodium Chloride Injection - SĐK VN-21747-19 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sodium Chloride Injection Dung dịch tiêm truyền - Natri chlorid 4,5g

Lipocithin

0
Lipocithin - SĐK VN-15649-12 - Thuốc đường tiêu hóa. Lipocithin Nhũ tương truyền tĩnh mạch - Soyabean oil; Egg Lecithin; Glycerol

Lipocithin

0
Lipocithin - SĐK VN-15648-12 - Thuốc đường tiêu hóa. Lipocithin Nhũ tương truyền tĩnh mạch - Soyabean oil; Egg Lecithin; Glycerol

Levocure

0
Levocure - SĐK VN-21231-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Levocure Dung dịch truyền tĩnh mạch - Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin HCl) 500mg/100ml

Levofloxacin hydrochloride Injection

0
Levofloxacin hydrochloride Injection - SĐK VN-2732-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Levofloxacin hydrochloride Injection Dung dịch tiêm-200mg/200ml Levofloxacin - Levofloxacine hydrochloride

Azithromycin and Sodium Chloride Injection

0
Azithromycin and Sodium Chloride Injection - SĐK VN-2731-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Azithromycin and Sodium Chloride Injection Dung dịch tiêm truyền-0,2g/100ml - Azithromycin