Danh sách

Codalgin

0
Codalgin - SĐK VN-12298-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Codalgin Viên nén - Paracetamol, Codeine phosphate
Thuốc Codalgin Forte - SĐK VN-13600-11

Codalgin Forte

0
Codalgin Forte - SĐK VN-13600-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Codalgin Forte Viên nén - Paracetamol, Codeine phosphate