Danh sách

Sulo-Fadrol

0
Sulo-Fadrol - SĐK VN-17380-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Sulo-Fadrol Bột đông khô pha tiêm - Methylprednisolone (dưới dạng Methylprednisolone natri succinate) 40mg

Methylpredni solone sodium succinate

0
Methylpredni solone sodium succinate - SĐK VN-22386-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Methylpredni solone sodium succinate Bột đông khô pha tiêm - Methylprednisolone (dưới dạng Methylprednisolone sodium succinate)40 mg