Danh sách

Lincomycin injection

0
Lincomycin injection - SĐK VN-0803-06 - Khoáng chất và Vitamin. Lincomycin injection Dung dịch tiêm-600mg/2ml Lincomycin - Lincomycin hydrochloride

Fluconazole Capsules

0
Fluconazole Capsules - SĐK VN-1347-06 - Khoáng chất và Vitamin. Fluconazole Capsules Viên nang-150mg - Fluconazole

Cefotaxime sodium for Inj

0
Cefotaxime sodium for Inj - SĐK VN-1346-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cefotaxime sodium for Inj Bột pha tiêm-1g Cefotaxime - Natri Cefotaxime

Cefixime

0
Cefixime - SĐK VN-0397-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cefixime Viên nang-200mg - Cefixime

Prednisolone tablets

0
Prednisolone tablets - SĐK VN-2361-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednisolone tablets Viên nén không bao-5mg - Prednisolone

Lincomycin injection

0
Lincomycin injection - SĐK VN-0803-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Lincomycin injection Dung dịch tiêm-600mg/2ml Lincomycin - Lincomycin hydrochloride

Fluconazole Capsules

0
Fluconazole Capsules - SĐK VN-1347-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fluconazole Capsules Viên nang-150mg - Fluconazole

Cefotaxime sodium for Inj

0
Cefotaxime sodium for Inj - SĐK VN-1346-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefotaxime sodium for Inj Bột pha tiêm-1g Cefotaxime - Natri Cefotaxime

Cefixime

0
Cefixime - SĐK VN-0397-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefixime Viên nang-200mg - Cefixime

Cefixime

0
Cefixime - SĐK VN-0397-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefixime Viên nang-200mg - Cefixime