Danh sách

Siutamid

0
Siutamid - SĐK VN-0624-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Siutamid Thuốc tiêm-10mg/2ml - Metoclopramide

Pampara

0
Pampara - SĐK VN-1038-06 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Pampara Dung dịch tiêm-500mg/20ml - Prolidoxime Chloride

Painlac F.C. Tablet

0
Painlac F.C. Tablet - SĐK VN-8291-09 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Painlac F.C. Tablet Viên bao phim - Ketorolac tromethamine

Painlac Injection

0
Painlac Injection - SĐK VN-8292-09 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Painlac Injection Dung dịch tiêm - Ketorolac tromethamine

Diclofenac sodium injection

0
Diclofenac sodium injection - SĐK VN-8290-09 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Diclofenac sodium injection Dung dịch tiêm - Diclofenac natri

Carocicam injection

0
Carocicam injection - SĐK VN-15138-12 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Carocicam injection Dung dịch tiêm - Piroxicam

Carocicam injection

0
Carocicam injection - SĐK VN-16053-12 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Carocicam injection Dung dịch tiêm - Piroxicam

Diclofenac sodium Injection

0
Diclofenac sodium Injection - SĐK VN-20090-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Diclofenac sodium Injection Dung dịch tiêm - Diclofenac sodium 75mg/3ml