Danh sách

Gobaren Tab

0
Gobaren Tab - SĐK VN-5582-10 - Thuốc khác. Gobaren Tab Viên bao phim - Ginkgo biloba extract

Bicabo Tab

0
Bicabo Tab - SĐK VN-9705-10 - Thuốc khác. Bicabo Tab Viên nén bao phim - Ginkgo biloba leaf extract

Rimebutin

0
Rimebutin - SĐK VN-9543-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Rimebutin Viên nén - Trimebutine maleate

Skadia

0
Skadia - SĐK VN-10567-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Skadia Viên nén - Biphenyl dimethyl carboxylate

Gadilat

0
Gadilat - SĐK VN-15571-12 - Thuốc đường tiêu hóa. Gadilat Viên nén - Biphenyl Dimethyl Dicarboxylate

Beclogen cream

0
Beclogen cream - SĐK VN-17773-14 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Beclogen cream Kem bôi ngoài da - Betamethason (dưới dạng Betamethason dipropionat) 5mg; Clotrimazol 100mg; Gentamicin (dưới dạng Gentamicin sulfat) 10mg