Danh sách

Avandia

0
Avandia - SĐK VN-6732-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Avandia Viên nén bao phim - Rosiglitazone

Avandia

0
Avandia - SĐK VN-6733-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Avandia Viên nén bao phim - Rosiglitazone

Timentin 3.2g

0
Timentin 3.2g - SĐK VN-9229-09 - Thuốc khác. Timentin 3.2g Bột khô để pha tiêm -

Timentin

0
Timentin - SĐK VN-8389-04 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Timentin Thuốc bột pha dịch truyền - Ticarcillin, clavulanate potassium

Retrovir

0
Retrovir - SĐK VN-10167-05 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Retrovir Viên nang - Zidovudine

Augmentin

0
Augmentin - SĐK VN-9594-05 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Augmentin Bột pha hỗn dịch - Amoxicilline, clavulanate potassium

Augmentin 500mg/125mg

0
Augmentin 500mg/125mg - SĐK VN-10166-05 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Augmentin 500mg/125mg Viên nén bao phim - Amoxicilline, Clavulanic acid

Augmentin tablet 875mg/125mg

0
Augmentin tablet 875mg/125mg - SĐK VN-9072-04 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Augmentin tablet 875mg/125mg Viên nén bao phim - Amoxicilline, Clavulanic acid

Augmentin 1g tablets

0
Augmentin 1g tablets - SĐK VN-5377-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Augmentin 1g tablets Viên nén bao phim - Amoxicillin; Acid clavulanic

Augmentin 625mg tablets

0
Augmentin 625mg tablets - SĐK VN-11057-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Augmentin 625mg tablets Viên nén bao phim - Amoxicilin trihydrate,Clavulanate kali