Danh sách

Thuốc Clisma-lax - SĐK VN-17859-14

Clisma-lax

0
Clisma-lax - SĐK VN-17859-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Clisma-lax Dung dịch bơm hậu môn - Natri monobasic phosphat khan 13,91g; Natri dibasic phosphat khan 3,18g