Danh sách

Milgamma N

0
Milgamma N - SĐK VN-17798-14 - Thuốc khác. Milgamma N Dung dịch tiêm - Thiamin HCl 100mg; Pyridoxin HCl 100mg; Cyanocobalamin 1mg

Rocuronio Tamarang 10mg/ml

0
Rocuronio Tamarang 10mg/ml - SĐK VN-20955-18 - Thuốc khác. Rocuronio Tamarang 10mg/ml Dung dịch tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch - Rocuronium bromide 10mg/ml

Ciprofloxacin-hameln 2mg/ml

0
Ciprofloxacin-hameln 2mg/ml - SĐK VN-17331-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ciprofloxacin-hameln 2mg/ml Dung dịch tiêm truyền - Ciprofloxacin 200mg/100ml

Fanlodo

0
Fanlodo - SĐK VN-18227-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fanlodo Dung dịch tiêm truyền - Levofloxacin hemihydrat. 512,46mg/100ml

Furect I.V

0
Furect I.V - SĐK VN-19848-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Furect I.V Dung dịch tiêm truyền - Ciprofloxacin 200mg/100ml

Furect I.V

0
Furect I.V - SĐK VN-20948-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Furect I.V Dung dịch truyền - Ciprofloxacin 400mg/200ml

Furect I.V

0
Furect I.V - SĐK VN-21754-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Furect I.V Dung dịch truyền tĩnh mạch - Ciprofloxacin 2mg/ml

Rifaxon

0
Rifaxon - SĐK VN-16188-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Rifaxon Dung dịch tiêm truyền - Paracetamol 1g