Danh sách

Femoston Conti

0
Femoston Conti - SĐK VN-8603-04 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Femoston Conti Viên nén bao phim - Estradiol, Dydrogesterone

Femoston 1/10

0
Femoston 1/10 - SĐK VN-9310-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Femoston 1/10 Viên nén bao phim - Estradiol, Dydrogesterone

Duphaston

0
Duphaston - SĐK VN-5639-01 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Duphaston Viên nén bao phim - Dydrogesterone

Duphaston

0
Duphaston - SĐK VN-1536-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Duphaston Viên nén bao phim-10mg - Dydrogesterone

Femoston 1/10

0
Femoston 1/10 - SĐK VN-6318-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Femoston 1/10 Viên bao phim - Estradiol/Dydrogesterol
Thuốc Femoston conti - SĐK VN-5645-10

Femoston conti

0
Femoston conti - SĐK VN-5645-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Femoston conti Viên nén bao phim - Estradiol, Dydrogesteron

Duphalac

0
Duphalac - SĐK VN-1535-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Duphalac Xi rô-10g/15ml - Lactulose

Duspatalin

0
Duspatalin - SĐK VN-7118-02 - Thuốc đường tiêu hóa. Duspatalin Viên bao - Mebeverine

Duspatalin Retard

0
Duspatalin Retard - SĐK VN-9032-04 - Thuốc đường tiêu hóa. Duspatalin Retard Viên nang - Mebeverine

Teveten 600

0
Teveten 600 - SĐK VN-10116-05 - Thuốc hướng tâm thần. Teveten 600 Viên nén bao phim - Eprosartan