Danh sách

Vasopren 10mg

0
Vasopren 10mg - SĐK VN-20668-17 - Thuốc tim mạch. Vasopren 10mg Viên nén - Enalapril maleat 10mg

Pentofyllin 20mg/ml

0
Pentofyllin 20mg/ml - SĐK VN-21812-19 - Thuốc tác dụng đối với máu. Pentofyllin 20mg/ml Dung dịch tiêm - Mỗi 5 ml dung dịch chứa Pentoxifyllin 100mg

Nivalin 5mg tablets

0
Nivalin 5mg tablets - SĐK VN-22371-19 - Thuốc hướng tâm thần. Nivalin 5mg tablets Viên nén bao phim - Galantamin (dưới dạng GalantaminHBr 5mg) 4mg

Syafen 100mg/5ml

0
Syafen 100mg/5ml - SĐK VN-21846-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Syafen 100mg/5ml Hỗn dịch uống - Mỗi 5ml hỗn dịch chứa Ibuprofen 100mg