Danh sách

Amikacin 250mg/ml

0
Amikacin 250mg/ml - SĐK VN-17407-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Amikacin 250mg/ml Dung dịch tiêm truyền - Amikacin (dưới dạng Amikacin sulphat) 500mg/2ml
Thuốc Amikacin 125mg/ml - SĐK VN-17406-13

Amikacin 125mg/ml

0
Amikacin 125mg/ml - SĐK VN-17406-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Amikacin 125mg/ml Dung dịch tiêm truyền - Amikacin (dưới dạng Amikacin sulphat) 250mg/2ml
Thuốc Nivalin - SĐK VN-17334-13

Nivalin

0
Nivalin - SĐK VN-17334-13 - Thuốc hướng tâm thần. Nivalin Dung dịch tiêm - Galantamin hydrobromid 5mg/ml

Nivalin

0
Nivalin - SĐK VN-17333-13 - Thuốc hướng tâm thần. Nivalin Dung dịch tiêm - Galantamin hydrobromid 2,5mg/ml