Danh sách

Maxvir 100

0
Maxvir 100 - SĐK VN-13582-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Maxvir 100 Viên nén bao phim - Sildenafil citrate

Maxvir 50

0
Maxvir 50 - SĐK VN-13583-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Maxvir 50 Viên nén bao phim - Sildenafil citrate

Qplus New

0
Qplus New - SĐK VN-13584-11 - Thuốc khác. Qplus New Viên nang - Ubidecarennone (Coenzyme Q10)

Zinxime

0
Zinxime - SĐK VN-10060-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Zinxime Thuốc cốm uống - Arginin

Cyprofort

0
Cyprofort - SĐK VN-10059-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Cyprofort Viên nén nhai - Magaldrate; Simethicone

Romofine

0
Romofine - SĐK VN-12974-11 - Thuốc hướng tâm thần. Romofine Viên nang - Gabapentin

DL

0
DL - SĐK VN-14581-12 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. DL Si rô - Desloratadine