Danh sách

Thuốc Pylotrip-kit - SĐK VN-6506-08

Pylotrip-kit

0
Pylotrip-kit - SĐK VN-6506-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Pylotrip-kit Viên nang + viên nén - Lansoprazole; Amoxicilin; Clarithromycin

Orafect

0
Orafect - SĐK VN-6505-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Orafect Bột pha hỗn dịch - Cefixime trihydrate

Orafect

0
Orafect - SĐK VN-5937-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Orafect Viên nang cứng - Cefixime trihydrate

Epodox 100 Capsule

0
Epodox 100 Capsule - SĐK VN-9335-09 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Epodox 100 Capsule Viên nang - Cefpodoxime

Nilibac 250

0
Nilibac 250 - SĐK VN-15365-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Nilibac 250 Viên nén bao phim - Cefuroxim Acetil

Nilibac 500

0
Nilibac 500 - SĐK VN-15366-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Nilibac 500 Viên nén bao phim - Cefuroxim Acetil