Danh sách

Loracef 250

0
Loracef 250 - SĐK VN-7818-03 - Khoáng chất và Vitamin. Loracef 250 Viên nang - Cefaclor

Lebac 250

0
Lebac 250 - SĐK VN-7318-03 - Khoáng chất và Vitamin. Lebac 250 Viên nang - Cephradine

Lebac 500

0
Lebac 500 - SĐK VN-7319-03 - Khoáng chất và Vitamin. Lebac 500 Viên nang - Cephradine

Squazine 20

0
Squazine 20 - SĐK VN-7029-08 - Thuốc khác. Squazine 20 Viên nén phân tán - Kẽm sulfat monohydrate

Joinor

0
Joinor - SĐK VN-6968-08 - Thuốc khác. Joinor Viên nén bao phim - Glucosamin sulphat Kali Chlorid; Chondroitin sulphat Natri

Bonsartine 25

0
Bonsartine 25 - SĐK VN-6967-08 - Thuốc khác. Bonsartine 25 Viên nén bao phim - Losartan kali

Zithronam

0
Zithronam - SĐK VN-9381-09 - Thuốc khác. Zithronam Bột pha hỗn dịch uống -

Squalid Dry Syrup

0
Squalid Dry Syrup - SĐK VN-8530-09 - Thuốc khác. Squalid Dry Syrup Bột pha hỗn dịch uống -

Regurgex

0
Regurgex - SĐK VN-10120-10 - Thuốc khác. Regurgex Viên nén bao phim - Domperidone maleate

Dilefenac

0
Dilefenac - SĐK VN-10119-10 - Thuốc khác. Dilefenac Dung dịch tiêm - Diclofenac natri