Danh sách

No-ton F.C. Tablet 500 mg “Standard”

0
No-ton F.C. Tablet 500 mg "Standard" - SĐK VN-17591-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. No-ton F.C. Tablet 500 mg "Standard" Viên nén bao phim - Nabumeton 500mg

Ultrahealth F.C Tablet

0
Ultrahealth F.C Tablet - SĐK VN-21964-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ultrahealth F.C Tablet Viên nén bao phim - Acetaminophen 325mg; Tramadol hydrochlorid 37,5mg;