Danh sách

Stacort

0
Stacort - SĐK VN-4265-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Stacort Hỗn dịch tiêm 125mg/5ml - Hydrocortisone acetate

Fortancefe

0
Fortancefe - SĐK VN-4263-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Fortancefe Hỗn dịch tiêm-40mg/ml - Triamcinolone acetonide

Depocortin

0
Depocortin - SĐK VN-13530-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Depocortin Hỗn dịch tiêm - Methylprednisolone Acetate

Lincostar

0
Lincostar - SĐK VN-3904-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Lincostar Dung dịch tiêm - Lincomycin hydrochloride

Aminkune 250

0
Aminkune 250 - SĐK VN-3524-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Aminkune 250 Dung dịch tiêm-250mg Amikacin/2ml - Amikacin sulfate

Aminkune 500

0
Aminkune 500 - SĐK VN-3525-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Aminkune 500 Dung dịch tiêm-500mg Amikacin/2ml - Amikacin sulfate

Starhal

0
Starhal - SĐK VN-4266-07 - Thuốc hướng tâm thần. Starhal Dung dịch tiêm-5mg/ml - Haloperidol

Melanax

0
Melanax - SĐK VN-3905-07 - Thuốc hướng tâm thần. Melanax Dung dịch tiêm - Piracetam

Diclomine

0
Diclomine - SĐK VN-3903-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Diclomine Dung dịch tiêm - Natri diclofenac 25mg, Paracetamol 75mg