Danh sách

Tonidus

0
Tonidus - SĐK VN-5344-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tonidus Dung dịch tiêm - Paracetamol 150mg, Lidocain Hydrochloride 1%