Danh sách

Omapin Forte

0
Omapin Forte - SĐK VN-1742-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Omapin Forte Viên nang-20mg - Omeprazole

Capant Tablets

0
Capant Tablets - SĐK VN-3574-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Capant Tablets Viên nén bao tan ở ruột-40mg Pantoprazole - Pantoprazole Natri Sesquihydrate

Omapin Forte

0
Omapin Forte - SĐK VN-15872-12 - Thuốc đường tiêu hóa. Omapin Forte Viên nang cứng - Omeprazole (dạng pellet bao tan trong ruột)

Lipidown-10 Tablets

0
Lipidown-10 Tablets - SĐK VN-2244-06 - Thuốc tim mạch. Lipidown-10 Tablets Viên nén bao phim-10mg Atorvastatin - Atorvastatin calcium

Lipidown-20 Tablets

0
Lipidown-20 Tablets - SĐK VN-2245-06 - Thuốc tim mạch. Lipidown-20 Tablets Viên nén bao phim-20mg Atorvastatin - Atorvastatin calcium

Amdine-5 Tablets

0
Amdine-5 Tablets - SĐK VN-2869-07 - Thuốc tim mạch. Amdine-5 Tablets Viên nén-5mg Amlodipin - Amlodipine besylate

Lipidown – 10

0
Lipidown - 10 - SĐK VN-17700-14 - Thuốc tim mạch. Lipidown - 10 Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci) 10mg

Lipidown – 20

0
Lipidown - 20 - SĐK VN-17701-14 - Thuốc tim mạch. Lipidown - 20 Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci) 20mg

Hefunar capsules

0
Hefunar capsules - SĐK VN-1741-06 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Hefunar capsules Viên nang-5mg Flunarizine - Flunarizine hydrochloride

Hefunar

0
Hefunar - SĐK VN-15385-12 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Hefunar Viên nang cứng - Flunarizine Hydrochloride