Danh sách

Thuốc Lipistad 10 - SĐK VD-23970-15

Lipistad 10

0
Lipistad 10 - SĐK VD-23970-15 - Thuốc tim mạch. Lipistad 10 Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci) 10 mg
Thuốc Levetstad 500 - SĐK VD-21105-14

Levetstad 500

0
Levetstad 500 - SĐK VD-21105-14 - Thuốc hướng tâm thần. Levetstad 500 Viên nén bao phim - Levetiracetam 500mg

Venlafaxine Stada 37,5mg

0
Venlafaxine Stada 37,5mg - SĐK VD-25485-16 - Thuốc hướng tâm thần. Venlafaxine Stada 37,5mg Viên nang cứng - Venlafaxin (dưới dạng Venlafaxin HCl) 37,5mg
Thuốc Lirystad 150 - SĐK VD-30107-18

Lirystad 150

0
Lirystad 150 - SĐK VD-30107-18 - Thuốc hướng tâm thần. Lirystad 150 Viên nang cứng - Pregabalin 150mg
Thuốc Febustad 40 - SĐK QLĐB-687-18

Febustad 40

0
Febustad 40 - SĐK QLĐB-687-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Febustad 40 Viên nén - Febuxostat 40mg
Thuốc Partamol 500 - SĐK VD-21111-14

Partamol 500

0
Partamol 500 - SĐK VD-21111-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Partamol 500 Viên nén bao phim - Paracetamol 500mg