Danh sách

Panadol Cảm cúm Extra

0
Panadol Cảm cúm Extra - SĐK VN-8715-09 - Thuốc khác. Panadol Cảm cúm Extra Viên nén -

Eno Orange

0
Eno Orange - SĐK VN-8714-09 - Thuốc khác. Eno Orange Bột sủi -

Eno Fruit salt

0
Eno Fruit salt - SĐK VN-8156-04 - Thuốc đường tiêu hóa. Eno Fruit salt Thuốc bột - sodium bicarbonate, Citric acid, sodium carbonate

Eno Fruit salt lemon

0
Eno Fruit salt lemon - SĐK VN-8157-04 - Thuốc đường tiêu hóa. Eno Fruit salt lemon Thuốc bột - sodium bicarbonate, Citric acid, sodium carbonate
Thuốc Eno Orange 4

Eno Orange 4,3g

0
Eno Orange 4,3g - SĐK VN-8158-04 - Thuốc đường tiêu hóa. Eno Orange 4,3g Bột sủi bọt - sodium hydrocarbonate, Citric acid, sodium carbonate

Oxy 10

0
Oxy 10 - SĐK VN-8159-04 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Oxy 10 Hỗn dịch bôi da - Benzoyl peroxide

Oxy 5

0
Oxy 5 - SĐK VN-8160-04 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Oxy 5 Hỗn dịch bôi da - Benzoyl peroxide
Thuốc Panadol - SĐK VN-12465-11

Panadol

0
Panadol - SĐK VN-12465-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Panadol Viên nén bao phim - Paracetamol
Thuốc Panadol trẻ em - SĐK VN-17961-14

Panadol trẻ em

0
Panadol trẻ em - SĐK VN-17961-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Panadol trẻ em Viên nhai - Paracetamol (dạng Paracetamol vi nang) 120mg

Panadol

0
Panadol - SĐK VN-22261-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Panadol Viên nén bao phim - Paracetamol 500mg