Danh sách

Pramebig

0
Pramebig - SĐK VN-12826-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Pramebig Viên nén bao tan trong ruột - Esomeprazole magnesium dihydrate

Gasgood 20

0
Gasgood 20 - SĐK VN-13855-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Gasgood 20 Viên nén bao tan trong ruột - Esomeprazole magnesium dihydrate

Gasgood 40

0
Gasgood 40 - SĐK VN-13369-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Gasgood 40 Viên nén bao tan trong ruột - Esomeprazole dehydrate

Espoan 40

0
Espoan 40 - SĐK VN-12825-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Espoan 40 Viên nén bao tan trong ruột - Esomeprazole magnesium dihydrate
Thuốc Esapbe 40 - SĐK VN-12823-11

Esapbe 40

0
Esapbe 40 - SĐK VN-12823-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Esapbe 40 Viên nén bao tan trong ruột - Esomeprazole magnesium dihydrate
Thuốc Esapbe 20 - SĐK VN-12822-11

Esapbe 20

0
Esapbe 20 - SĐK VN-12822-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Esapbe 20 Viên nén bao tan trong ruột - Esomeprazole magnesium dihydrate
Thuốc Prazogood - SĐK VN-12827-11

Prazogood

0
Prazogood - SĐK VN-12827-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Prazogood Viên nén bao tan trong ruột - Esomeprazole magnesium dihydrate
Thuốc Espoan 20 - SĐK VN-12824-11

Espoan 20

0
Espoan 20 - SĐK VN-12824-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Espoan 20 Viên nén bao tan trong ruột - Esomeprazole magnesium dihydrate