Danh sách

Norepine 1mg/ml

0
Norepine 1mg/ml - SĐK VN-18853-15 - Thuốc khác. Norepine 1mg/ml Dung dịch đậm đặc để pha dịch truyền - Norepinephrin (dưới dạng Norepinephrin bitartrat) 1mg/ml

Methergo of Maleate de Methylergometrine 0,2

0
Methergo of Maleate de Methylergometrine 0,2 - SĐK VN-0047-06 - Thuốc có tác dụng thúc đẻ cầm máu sau đẻ và chống đẻ non. Methergo of Maleate de Methylergometrine 0,2 Dung dịch tiêm-0,2mg/ml - Methylergometrine