Danh sách

Lacticare-HC Lotion 1%

0
Lacticare-HC Lotion 1% - SĐK VN-9383-09 - Thuốc khác. Lacticare-HC Lotion 1% Nhũ tương bôi ngoài da -

Lacticare-HC Lotion 2,5%

0
Lacticare-HC Lotion 2,5% - SĐK VN-9384-09 - Thuốc khác. Lacticare-HC Lotion 2,5% Nhũ tương bôi ngoài da -

PanOxyl Creamy Wash

0
PanOxyl Creamy Wash - SĐK VN-10582-10 - Thuốc khác. PanOxyl Creamy Wash Kem bôi - Hydrous benzoyl peroxide

Polytar Liquid

0
Polytar Liquid - SĐK VN-14685-12 - Thuốc khác. Polytar Liquid Dầu gội - Polytar
Thuốc Stiemycin - SĐK VN-0635-06

Stiemycin

0
Stiemycin - SĐK VN-0635-06 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Stiemycin Dung dịch dùng ngoài-2% - Erythromycin

PanOxyl cream 4% w/w

0
PanOxyl cream 4% w/w - SĐK VN-9861-10 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. PanOxyl cream 4% w/w Kem bôi - Benzoyl Peroxide
Thuốc Polytar Liquid - SĐK VN-0634-06

Polytar Liquid

0
Polytar Liquid - SĐK VN-0634-06 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Polytar Liquid Dung dịch gội đầu-1% - Polytar

Panoxyl Acnegel 25

0
Panoxyl Acnegel 25 - SĐK VN-5643-01 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Panoxyl Acnegel 25 Gel - Benzoyl peroxide

Panoxyl Acnegel 5

0
Panoxyl Acnegel 5 - SĐK VN-5644-01 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Panoxyl Acnegel 5 Gel - Benzoyl peroxide

Panoxyl Acnegel 5

0
Panoxyl Acnegel 5 - SĐK VN-2033-06 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Panoxyl Acnegel 5 Gel bôi ngoài da-5% w/w - Benzoyl peroxide