Danh sách

Celtrol soft cap

0
Celtrol soft cap - SĐK VN-7660-09 - Thuốc khác. Celtrol soft cap Viên nang mềm - Selenium, Retinol palmitate, Acid Ascorbic, Tocopherol acetate

Multirup

0
Multirup - SĐK VN-11799-11 - Thuốc khác. Multirup Viên nang mềm - Selenium in dried yeast, beta-carotene 30% suspension, ascorbic acid, dl-alpha tocopherol

Gastieu

0
Gastieu - SĐK VN-6324-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Gastieu Viên nang mềm - Acid Ursodesoxycholic, Thiamin Hydrochloride, Riboflavin

Desactin 10mg

0
Desactin 10mg - SĐK VN-5926-08 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Desactin 10mg Viên nang mềm - Isotretinoin

CKDCipol-N 25mg

0
CKDCipol-N 25mg - SĐK VN-18193-14 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. CKDCipol-N 25mg Viên nang mềm - Cyclosporin 25mg

CKDCipoI-N 100mg

0
CKDCipoI-N 100mg - SĐK VN-18192-14 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. CKDCipoI-N 100mg Viên nang mềm - Cyclosporin 100mg

KPcalcitarol

0
KPcalcitarol - SĐK VN-5455-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. KPcalcitarol Viên nang mềm - Calcitriol

Huonsolca

0
Huonsolca - SĐK VN-8352-04 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Huonsolca Viên nang mềm - Calcitriol

Huonsolca Soft capsule

0
Huonsolca Soft capsule - SĐK VN-5713-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Huonsolca Soft capsule Viên nang mềm - Calcitriol