Danh sách

Carbimazole

0
Carbimazole - SĐK VN-10358-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Carbimazole Viên nén - Carbimazole

Glydiaside tablet 80mg

0
Glydiaside tablet 80mg - SĐK VN-4635-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glydiaside tablet 80mg Viên nén - Gliclazide

Carbimazole Tablet 5mg

0
Carbimazole Tablet 5mg - SĐK VN-12658-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Carbimazole Tablet 5mg Viên nén không bao - Carbimazole

Decondine

0
Decondine - SĐK VN-9018-09 - Thuốc khác. Decondine Viên nén bao phim -

Polarax Tablet 2mg

0
Polarax Tablet 2mg - SĐK VN-6954-08 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Polarax Tablet 2mg Viên nén - Dexchlorpheniramine maleate

Deltasolone

0
Deltasolone - SĐK VN-10359-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Deltasolone Viên nén - Prednisolone