Danh sách

Swetacefix-100

0
Swetacefix-100 - SĐK VN-3838-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Swetacefix-100 Viên nang - Cefixime

Swetacefix-200

0
Swetacefix-200 - SĐK VN-3839-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Swetacefix-200 Viên nang - Cefixime

Nalidixic Acid Tablets BP 500mg

0
Nalidixic Acid Tablets BP 500mg - SĐK VN-3927-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Nalidixic Acid Tablets BP 500mg Viên bao phim - Acid Nalidixic

Sweta-clarit 250

0
Sweta-clarit 250 - SĐK VN-6032-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Sweta-clarit 250 Viên nén - Clarithromycin

Sweta-clarit 500

0
Sweta-clarit 500 - SĐK VN-5389-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Sweta-clarit 500 Viên nén - Clarithromycine

Sweta-Olanzep

0
Sweta-Olanzep - SĐK VN-7439-09 - Thuốc hướng tâm thần. Sweta-Olanzep Viên nén - Olanzapine