Danh sách

Pdsolone-125 mg

0
Pdsolone-125 mg - SĐK VN-21913-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Pdsolone-125 mg Bột pha tiêm - Methylprednisolone (dưới dạng Methylprednisolone sodium succinate) 125 mg