Danh sách

Demibact

0
Demibact - SĐK VN-1272-06 - Khoáng chất và Vitamin. Demibact Viên nén bao phim-200mg - Cefixime

Cefixime-100

0
Cefixime-100 - SĐK VN-1176-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cefixime-100 Viên nén bao phim-100mg - Cefixime

Omeprazole-20

0
Omeprazole-20 - SĐK VN-2889-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Omeprazole-20 Viên nang-20mg - Omeprazole

Vitamom

0
Vitamom - SĐK VN-2891-07 - Thuốc tác dụng đối với máu. Vitamom Viên nang - Ferrous fumarate, folic acid, Acid ascorbic, Vitamin B12, kẽm sulfate

Phyraxim

0
Phyraxim - SĐK VN-1273-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Phyraxim Viên nén bao phim-100mg - Cefixime

Demibact

0
Demibact - SĐK VN-1272-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Demibact Viên nén bao phim-200mg - Cefixime

Cefixime-100

0
Cefixime-100 - SĐK VN-1176-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefixime-100 Viên nén bao phim-100mg - Cefixime

Cefixime-100

0
Cefixime-100 - SĐK VN-1176-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefixime-100 Viên nén bao phim-100mg - Cefixime

Cefixime-100

0
Cefixime-100 - SĐK VN-1176-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefixime-100 Viên nén bao phim-100mg - Cefixime

Pradoxy

0
Pradoxy - SĐK VN-3472-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Pradoxy Viên nén bao phim-200mg Cefpodoxime - Cefpodoxime