Danh sách

Max-Fexim 200mg

0
Max-Fexim 200mg - SĐK VN-9867-10 - Khoáng chất và Vitamin. Max-Fexim 200mg Viên nang - Cefixime trihydrate tương đương Cefixime 200mg

Kaadrox

0
Kaadrox - SĐK VN-1724-06 - Khoáng chất và Vitamin. Kaadrox Viên nang-500mg - Cefadroxil

Droxule

0
Droxule - SĐK VN-1723-06 - Khoáng chất và Vitamin. Droxule Viên nang-500mg - Cefadroxil

Cexifu

0
Cexifu - SĐK VN-1245-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cexifu Viên nén dài bao phim-250mg Cefuroxim - Cefuroxime acetyl
Thuốc Women Easy No Bub - SĐK VN1-148-09

Women Easy No Bub

0
Women Easy No Bub - SĐK VN1-148-09 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Women Easy No Bub - Levonorgestrel BP

Women-Easy No Panx

0
Women-Easy No Panx - SĐK VN-5738-10 - Thuốc khác. Women-Easy No Panx Viên nén bao phim - Diclofenac potassium

Women-Easy No Panx

0
Women-Easy No Panx - SĐK VN-5739-10 - Thuốc khác. Women-Easy No Panx Viên nén bao phim - Diclofenac potassium

Rabzix 20

0
Rabzix 20 - SĐK VN-9868-10 - Thuốc khác. Rabzix 20 Viên nén bao phim tan trong ruột - Rabeprazole natri

Synpraz 30

0
Synpraz 30 - SĐK VN-11338-10 - Thuốc khác. Synpraz 30 Viên nang - Lansoprazole (hạt bao tan trong ruột 8,5%)

Omecom

0
Omecom - SĐK VN-11335-10 - Thuốc khác. Omecom Viên nang - Omeprazole (dưới dạng hạt bao tan trong ruột Omeprazole 7.5%)