Danh sách

Uptiv

0
Uptiv - SĐK VN-15350-12 - Thuốc phụ khoa. Uptiv Viên nén đặt âm đạo - Nystatin, Di-iodohydroxyquin, Benzalkonium chloride

Tobti Mint

0
Tobti Mint - SĐK VN-14082-11 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Tobti Mint Viên ngậm - Neomycin sulphate, Bacitracin kẽm, Amylocaine HCl

Tobti Mint

0
Tobti Mint - SĐK VN-14082-11 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Tobti Mint Viên ngậm - Neomycin sulphate, Bacitracin kẽm, Amylocaine HCl

Tobti Orange

0
Tobti Orange - SĐK VN-14083-11 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Tobti Orange Viên ngậm - Neomycin sulphate, Bacitracin kẽm, Amylocaine HCl

Tobti Orange

0
Tobti Orange - SĐK VN-14083-11 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Tobti Orange Viên ngậm - Neomycin sulphate, Bacitracin kẽm, Amylocaine HCl

Tobti lemon

0
Tobti lemon - SĐK VN-14582-12 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Tobti lemon Viên ngậm - Neomycin sulphate, Bacitracin kẽm, Amylocaine HCl

Zipda

0
Zipda - SĐK VN-12975-11 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Zipda Viên nén đặt âm đạo - Clotrimazole

Brady

0
Brady - SĐK VN-14081-11 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Brady Si rô - Brompheniramine maleate

Brady

0
Brady - SĐK VN-14081-11 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Brady Si rô - Brompheniramine maleate

Ceftrisu

0
Ceftrisu - SĐK VN-13585-11 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Ceftrisu Dung dịch thuốc uống - Diphenhydramine HCl; Ammonium chloride