Danh sách

Ginbemex Tab. 40mg

0
Ginbemex Tab. 40mg - SĐK VN-10861-10 - Thuốc khác. Ginbemex Tab. 40mg Viên nén bao phim - Ginkgo biloba

Carolbic soft capsule

0
Carolbic soft capsule - SĐK VN-14076-11 - Thuốc khác. Carolbic soft capsule Viên nang mềm - Nhũ dịch beta carotene 30%; tocopherol acetate, ascorbic acid, bot selenium, ubidecarenon, oxit kem

Carolbic soft capsule

0
Carolbic soft capsule - SĐK VN-14076-11 - Thuốc khác. Carolbic soft capsule Viên nang mềm - Nhũ dịch beta carotene 30%; tocopherol acetate, ascorbic acid, bot selenium, ubidecarenon, oxit kem

Tglianes

0
Tglianes - SĐK VN-19997-16 - Thuốc khác. Tglianes Kem bôi da - Lidocaine 25mg/g; Prilocaine 25mg/g

Tgjamisol Tablet

0
Tgjamisol Tablet - SĐK VN-20772-17 - Thuốc khác. Tgjamisol Tablet Viên nén - Doxylamin succinat 25mg

Sucar Suspension

0
Sucar Suspension - SĐK VN-21392-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Sucar Suspension Hỗn dịch - Sucralfate hydrate 15 mg

Barudon

0
Barudon - SĐK VN-7619-03 - Thuốc đường tiêu hóa. Barudon Hỗn dịch uống - Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide

Almagain

0
Almagain - SĐK VN-5263-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Almagain Hỗn dịch uống - Almagate
Thuốc Barudon Susp - SĐK VN-19092-15

Barudon Susp

0
Barudon Susp - SĐK VN-19092-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Barudon Susp Hỗn dịch uống - Oxethazaine 20mg; Aluminum oxide (dưới dạng Dried Aluminum hydroxide gel 582mg) 291mg; Magnesium hydroxide 196mg
Thuốc Dominakrem - SĐK VN-1968-06

Dominakrem

0
Dominakrem - SĐK VN-1968-06 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Dominakrem Kem bôi ngoài da-40mg - Hydroquinone