Danh sách

Menimycin injection 750 mg

0
Menimycin injection 750 mg - SĐK VN-7499-03 - Khoáng chất và Vitamin. Menimycin injection 750 mg Bột pha dung dịch tiêm - Cefuroxime

Lincomycin HCl Injection 300mg Tai Yu

0
Lincomycin HCl Injection 300mg Tai Yu - SĐK VN-5515-01 - Khoáng chất và Vitamin. Lincomycin HCl Injection 300mg Tai Yu Dung dịch tiêm - Lincomycin

Mannitol Injection ‘Tai Yu’

0
Mannitol Injection 'Tai Yu' - SĐK VN-7016-02 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Mannitol Injection 'Tai Yu' Dung dịch truyền - Mannitol

Aminomax-S injection

0
Aminomax-S injection - SĐK VN-3271-07 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Aminomax-S injection Dung dịch tiêm truyền - Các acid Amin

Yuglucon Tablets Tai Yu

0
Yuglucon Tablets Tai Yu - SĐK VN-5516-01 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Yuglucon Tablets Tai Yu Viên nén - Glibenclamide

Testosterone Propionate Injection Tai Yu

0
Testosterone Propionate Injection Tai Yu - SĐK VN-5876-01 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Testosterone Propionate Injection Tai Yu Dung dịch tiêm - Testosterone

Tesmon Injection

0
Tesmon Injection - SĐK VN-8666-04 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Tesmon Injection Dung dịch tiêm - Testosterone

Progesterone injection Tai Yu

0
Progesterone injection Tai Yu - SĐK VN-6748-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Progesterone injection Tai Yu Dung dịch tiêm - Progesterone

Prenilone Tablets 5mg Tai Yu

0
Prenilone Tablets 5mg Tai Yu - SĐK VN-6747-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prenilone Tablets 5mg Tai Yu Viên nén - Prednisolone

Estradiol Benzoate Injection Tai Yu

0
Estradiol Benzoate Injection Tai Yu - SĐK VN-5513-01 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Estradiol Benzoate Injection Tai Yu Dung dịch tiêm - Estradiol