Danh sách

Thuốc TS-One capsule 20 - SĐK VN-22392-19

TS-One capsule 20

0
TS-One capsule 20 - SĐK VN-22392-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. TS-One capsule 20 Viên nang cứng - Tegafur 20mg; Gimeracil 5,8mg; Oteracil kali 19,6mg
Thuốc TS-One capsule 25 - SĐK VN-20694-17

TS-One capsule 25

0
TS-One capsule 25 - SĐK VN-20694-17 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. TS-One capsule 25 Viên nang cứng - Tegafur 25mg; Gimeracil 7,25mg; Oteracil kali 24,5mg