Danh sách

Flumefal Injection 2mg/ml “Panbiotic”

0
Flumefal Injection 2mg/ml "Panbiotic" - SĐK VN-5676-10 - Thuốc khác. Flumefal Injection 2mg/ml "Panbiotic" Dung dịch tiêm - Flunitrazepam

Cefin for I.V injection 0.5g “Panbiotic”

0
Cefin for I.V injection 0.5g "Panbiotic" - SĐK VN-8306-09 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefin for I.V injection 0.5g "Panbiotic" Bột pha tiêm tĩnh mạch - Ceftriaxone natri

Cefin for I.V. injection 1.0g “Panbiotic”

0
Cefin for I.V. injection 1.0g "Panbiotic" - SĐK VN-8307-09 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefin for I.V. injection 1.0g "Panbiotic" Bột pha tiêm tĩnh mạch - Ceftriaxone natri

Flumefal Tablet 2mg “Panbiotic”

0
Flumefal Tablet 2mg "Panbiotic" - SĐK VN1-764-12 - Thuốc hướng tâm thần. Flumefal Tablet 2mg "Panbiotic" Viên nén không bao - Flunitrazepam

Tokmex 20mg/ml Injection

0
Tokmex 20mg/ml Injection - SĐK VN-5677-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tokmex 20mg/ml Injection Dung dịch tiêm - Piroxicam