Danh sách

Vị khang linh

0
Vị khang linh - SĐK VN-9499-10 - Thuốc khác. Vị khang linh Viên nang - Radix Paeoniae alba, Rhizoma Bletilla, Radix Et Rhizoma Notoginseng, Radix Et Rhizoma Glycyrrhizae, Poria...

Phong thấp tiên tửu

0
Phong thấp tiên tửu - SĐK VN-10004-10 - Thuốc khác. Phong thấp tiên tửu Rượu thuốc - Đinh câu đằng, quế chi, ma hoàng, khương hoạt, đương qui, xuyên khung, bạch chỉ, phá cố chỉ...

Thống phong bảo

0
Thống phong bảo - SĐK VN-14540-12 - Thuốc khác. Thống phong bảo Viên hoàn cứng - Thương truật, hoàng bá, ngưu tất