Danh sách

Lucrin PDS Depot 11.25mg

0
Lucrin PDS Depot 11.25mg - SĐK VN-20638-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Lucrin PDS Depot 11.25mg Bột pha hỗn dịch tiêm - Leuprorelin acetate 11,25mg

Lucrin PDS Depot 3.75mg

0
Lucrin PDS Depot 3.75mg - SĐK VN-20639-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Lucrin PDS Depot 3.75mg Bột pha hỗn dịch tiêm - Leuprorelin acetate 3,75 mg

Lucrin PDS Depot 3.75mg

0
Lucrin PDS Depot 3.75mg - SĐK VN-14888-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Lucrin PDS Depot 3.75mg hỗn dịch tiêm - Leuprorelin acetate

Lucrin PDS Depot 11.25mg

0
Lucrin PDS Depot 11.25mg - SĐK VN-14887-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Lucrin PDS Depot 11.25mg hỗn dịch tiêm - Leuprorelin acetate

Dexilant 30 mg delayed release capsules

0
Dexilant 30 mg delayed release capsules - SĐK VN2-654-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Dexilant 30 mg delayed release capsules Viên nang phóng thích chậm - Dexlansoprazol 30mg
Thuốc Dexilant 60 mg delayed release capsules - SĐK VN2-655-17

Dexilant 60 mg delayed release capsules

0
Dexilant 60 mg delayed release capsules - SĐK VN2-655-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Dexilant 60 mg delayed release capsules Viên nang phóng thích chậm - Dexlansoprazol 60mg