Danh sách

Adona (AC-17) Injection 25mg

0
Adona (AC-17) Injection 25mg - SĐK VN-1892-06 - Thuốc tác dụng đối với máu. Adona (AC-17) Injection 25mg Dung dịch tiêm-25mg/5ml - Carbazochrome, sodium sulfonate

Adona (AC-17) Tablets 30mg

0
Adona (AC-17) Tablets 30mg - SĐK VN-2393-06 - Thuốc tác dụng đối với máu. Adona (AC-17) Tablets 30mg Viên nén-30mg - Carbazochrome, sodium sulfonate