Danh sách

Tarcefandol

0
Tarcefandol - SĐK VN-5470-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tarcefandol Bột pha tiêm 1 g Cefamandole - Cefamandole Nafate

Tarcefandol

0
Tarcefandol - SĐK VN-7347-03 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tarcefandol Bột pha dung dịch tiêm - Cefamandole

Tarcefoksym

0
Tarcefoksym - SĐK VN-18105-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tarcefoksym Bột pha tiêm - Cefotaxime (dưới dạng Cefotaxime natri) 1g